การสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 book03_bluecover.gif  คำชี้แจง  กรุณาอ่านคำชี้แจงภายในข้อสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ

book_04.jpg

anipurple06_next.gif เอกสารประกอบการสอบภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์

clip_black.gif  ข้อสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์
clip_black.gif  รูปครุฑ
clip_black.gif  วิธีการทำให้ไฟล์สามารถอ่านได้อย่างเดียว